Planschade    

1EEN OPLOSSING VOOR PLANSCHADE EN ARCHEOLOGIE

02-03-2013 Planschade: een tussenstand.
30-10-2012 Komt immateriële schade ook voor een planschadevergoeding in aanmerking?
30-10-2012 Planschade en windmolenparken.
03-09-2012 Help, ik heb planschade
03-09-2012 Een oplossing voor planschade en archeologie
03-09-2012

Ons land heeft een rijke geschiedenis. Bijna overal waar je een schop in
de grond steekt loop je de kans op bodemschatten te stuiten. Een
eigenaar van een perceel weet meestal niet wat er zich onder zijn
grond bevindt. Gaat men eenmaal graven en stuit men op archeologische
resten, dan kan dit de bouw vertragen of zelfs stopzetten. Burgers en
ondernemers kunnen zo met planschade te maken krijgen.


Er is nu een oplossing gevonden voor het probleem van planschade ten gevolge van bescherming van archeologisch erfgoed. Planschadeclaims van vele miljoenen euro’s staan tegenover de planologische bescherming van archeologisch erfgoed. Het ministerie van infrastructuur en Milieu komt met een aanpassing van de wet. Het toekennen van een tegemoetkoming in planschade (planschadeclaim) wordt verschoven van het moment van vaststellen van een bestemmingsplan naar het moment dat concreet besloten wordt over de uitvoering van het in een bestemmingsplan opgenomen vergunningstelsel.

Door de inherente onzekerheid over het al dan niet treffen van vondsten wordt in ramingen van gemeenten vaak niet of onvoldoende rekening gehouden met klassieke planschade elementen als:
  • voorzienbaarheid van de planschade oorzaak
  • net normaal te aanvaarden maatschappelijk risico in geval van planschade
  • en de passieve risicoaanvaarding in bij gevolgschade
De nieuwe wetgeving inzake planschade en bodemvondsten moet aan bestaande onzekerheden tegemoet komen.

Bron: planschadeclaimen.nl