Planschade    

1KOMT IMMATERIëLE SCHADE OOK VOOR EEN PLANSCHADEVERGOEDING IN AANMERKING?

02-03-2013 Planschade: een tussenstand.
30-10-2012 Komt immateriële schade ook voor een planschadevergoeding in aanmerking?
30-10-2012 Planschade en windmolenparken.
03-09-2012 Help, ik heb planschade
03-09-2012 Een oplossing voor planschade en archeologie
30-10-2012

Kort gezegd spelen bij het bepalen of er sprake is van planschade
persoonlijke gevoelens geen rol. Bij het bepalen van planschade vergoedingen en
het voorbereiden van planschadeclaims gaat het immer om objectief aantoonbare
schade. Puur immateriële schade wordt dan ook niet afzonderlijk vergoed.

Een bewoner van een perceel in Landgraaf stelde dat een nabijgelegen
uitvaartcentrum een negatieve uitwerking had op zijn gevoelsbeleving en dat dat
voldoende grond was waardevermindering wegens verminderd woongenot aan te
nemen. Dit zou tot toekenning van een hogere planschadevergoeding moeten
leiden.

Deze vlieger gaat echter niet op. In geval van planschade is de
planschadevergoeding of de beoordeling een verzoek tot planschadevergoeding
goed te keuren, alleen gebaseerd op objectieve elementen die in ruimtelijk
opzicht nadelige werking hebben op de omgeving. Alleen dan kan er aanleiding
zijn een planschadeclaim in te willigen. Subjectieve belevingen spelen,
vooralsnog, geen rol in planschadeprocedures.

Bron: planschadeclaimen.nl