Planschade    

PLANSCHADE - VEELGESTELDE VRAGEN

  1. Wanneer moet ik mijn claim voor planschadevergoeding indienen?

Uit artikel 6.1. lid 4 van de Wet Ruimtelijke Ordening blijkt dat een belanghebbende in principe binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van de planologische wijziging een planschadeclaim moet indienen.

  1. Moet ik wachten tot er begonnen wordt met de veranderingen?

Nee, omdat een planschadevergoeding ingediend kan worden vanaf het moment dat besloten is tot een wijziging van het bestemmingsplan hoeft u niet te wachten tot er bijvoorbeeld feitelijk gebouwd wordt.

  1. Hoe ziet een verzoek tot een planschadeclaim eruit?

  1. Verdient het aanbeveling een expert te betrekken bij mijn planschadeclaim?

Planschaderecht is redelijk complex. Dit komt door wetgeving, maar vooral door verschillende provinciale en gemeentelijke verordeningen en nieuwe jurisprudentie.


Uw Gegevens:

Aanhef *
Voornaam *
Achternaam *
Telefoon *
Email *

Objectgegevens:

Type *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Gemeente *
Aankoopjaar *

Planschadegegevens:

Oorzaak *
Afstand tot schadeveroorzaker *
Motivatie