Planschade    

PLANSCHADE PROCEDURE

Op basis van de door u geleverde informatie schatten wij in of uw zaak een goede kans maakt. Is ons oordeel positief dan volgen onderstaande stappen.

  1. Verzamelen van de benodigde stukken en informatie. Inschatting maken van de geleden schade.
  2. Indienen verzoek tot planschadevergoeding en betaling leges aan de gemeente.
  3. Beoordeling conceptadvies gemeente door onze advocaten.
  4. Contra expertise door onze taxateurs en specialisten.
  5. Onderhandeling met gemeente.
  6. Besluit gemeente.
  7. (eventueel) Bezwaar.
  8. (eventueel) Beroep.

In welke fase uw zaak zich ook bevindt, middels uw eigen log-in heeft u altijd toegang tot alle stukken en informatie.

Uw Gegevens:

Aanhef *
Voornaam *
Achternaam *
Telefoon *
Email *

Objectgegevens:

Type *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Gemeente *
Aankoopjaar *

Planschadegegevens:

Oorzaak *
Afstand tot schadeveroorzaker *
Motivatie